Jeugdlidmaatschap

Jeugdlidmaatschap

Er is veel belangstelling bij de jeugd om lid te worden van onze golfclub.

Het jeugdlidmaatschap geeft recht op deelname aan jeugdlessen, jeugdwedstrijden en de NGF-jeugdcompetitie.

(Er is een wachtlijst voor nieuwe jeugdleden)

Kagerzoom  wil jongeren aanmoedigen om actief deel te nemen aan golf. Kagerzoom bevordert dit door groepslessen voor jeugdleden te subsidiëren, de vaardigheid te verbeteren om zodoende baanpermissie en GVB te behalen, qualifying en non-qualifying wedstrijden te organiseren en diverse trainingsactiviteiten te organiseren. Wij moedigen ook jeugdige bezoekers aan te komen spelen.

Het golfspel wordt niet alleen gecontroleerd door geschreven  regels maar ook door geschreven etiquette regels. Kennis van beide is vereist om het GVB te verkrijgen. De etiquetteregels zijn belangrijk, niet alleen om het gedrag in de baan te beheersen, bijvoorbeeld snelheid van het spel, maar vooral ook de veiligheid van de speler en anderen in de baan. Het leren van beiden is echter een continu proces dat men het beste leert door regelmatig op de baan te spelen met andere ervaren leden en door het meedoen aan wedstrijden.

Het is vanzelfsprekend -  en moet worden aangemoedigd - dat jonge spelers alleen of  met (bij voorkeur) leeftijdsgenoten de baan in gaan om te oefenen.

Kagerzoom prijst zich gelukkig met jeugdleden vanaf de leeftijd van 6 jaar en sommigen met handicaps lager dan hun leeftijd. Een golfbaan kan echter potentieel gevaarlijk zijn als de etiquette-regels niet worden opgevolgd. Daarom wil het Bestuur het volgende protocol invoeren dat van toepassing is op Jeugd tot en met 14 jaar om het spel op de baan buiten de wedstrijden te controleren.

  • Alle spelers moeten "baanpermissie" of GVB en een geldige NGF-kaart hebben.
  • Spelers jonger dan 15 jaar moeten vergezeld gaan van een speelpartner van ten minste 14 jaar.
  • De jeugdcommissie kan op verzoek van een ouder van het Jeugdlid een vrijstelling geven aan spelers jonger dan 15 jaar die een goede kennis van de etiquette en een volwassen gedrag op de baan hebben aangetoond over een bepaalde periode, b.v. door wedstrijden. Deze vrijstelling stelt hen in staat om de baan zelf te lopen en / of met een speler die minstens 14 jaar oud is (maar nooit jonger) die deze uitzonderingsvrijstelling niet heeft. Deze uitzonderingsvrijstelling kan door de jeugdcommissie of bestuur worden ingetrokken indien een legitieme klacht is ontvangen. Een lijst van spelers met deze vrijstelling wordt door de jeugdcommissie aan het bestuur en de caddiemasters verstrekt.
  • Wat alle spelers op de baan betreft, volgens de  etiquette wordt een  snellere flight uitgenodigd om door te spelen, vooral wanneer er een ruimte voor hen is, en er is geen officiële competitie in gang is. Jeugdleden moeten zich ook zelf aan deze regel  houden en uitnodigen om snellere flights door te laten. Als een langzame flight geen snellere jeugdflight heeft uitgenodigd om door te spelen, kunnen ze dit respectievelijk aanvragen en indien ze geweigerd zijn, moeten ze na de ronde de zaak aan de jeugdcommissie rapporteren, maar niet herhaaldelijk vragen om door gelaten te worden. De jeugdcommissie en het bestuur zullen dan de kwestie onderzoeken.


Golfclub Kagerzoom

Veerpolder 20,
2361 KV Warmond

Telefoonnummers:

Caddiemaster 071 - 301 35 90