Plaatselijke regels

Plaatselijke Regels van GC Kagerzoom maart 2023

Buiten de baan – Out of Bounds

De grens van buiten de baan rechts op holes 5/14, 6/15 en 9/18 is de grens tussen water en land van de baan(kant) behalve waar deze wordt aangegeven met witte paaltjes (eventueel met groene kop) of witte markeringen op de hekken. 

 

Hindernissen

De grens van een hindernis is de grens van water en land, tenzij de hindernis met meer rode of gele paaltjes wordt aangegeven. De beschoeiing bij een hindernis is integraal onderdeel van de baan.

De hindernissen rechts van holes 4/13 en 7/16 zijn oneindige hindernissen. 

 

Verboden speelzones 

Een gebied gemarkeerd met paaltjes met een groene kop is een verboden speelzone. Een verboden speelzone mag niet worden betreden en het zoeken naar ballen is er niet toegestaan. Bij overtreding: de algemene straf.  

Een gebied gemarkeerd door rode of gele paaltjes met een groene kop moet worden ontweken volgens Regel 17.1e. 

 

Grond in bewerking – (GUR)

GUR gedefinieerd door een witte lijn of door één of meer blauwe paaltje(s) met een groene kop, jonge aanplant voorzien van blauwe markering en aangepaalde bomen zijn verboden speelzones. Bij een belemmering door deze verboden speelzones is ontwijken verplicht zonder straf volgens Regel 16.1f. 

 

Uitwerpselen van watervogels

Uitwerpselen van watervogels mogen naar keuze van de speler worden behandeld als een los natuurlijk voorwerp dat mag worden verwijderd volgens Regel 15.1 óf als GUR waarvan ontwijken is toegestaan volgens Regel 16.1. 

 

Paddenstoelen op de green

Paddenstoelen die op de green groeien en vastzitten zijn GUR. Zij mogen zonder straf worden ontweken volgens Regel 16.1d. 

 

Alternatief voor slag en afstand voor een bal die verloren of buiten de baan is

Als een bal van een speler niet is gevonden (alle holes) óf als het bekend of praktisch zeker is dat de bal op holes 5/14, 6/15 en 9/18 buiten de baan is, dan mag de speler de plaatselijke regel E-5 toepassen met twee strafslagen in plaats van handelen volgens de procedure van slag en afstand (Regel 18).

Deze plaatselijke regel is niet van toepassing als een provisionele bal is gespeeld.

Voor een uitgebreide beschrijving van plaatselijke regel E-5 zie de app van de R&A. 

 

Verbod om te spelen van de voorgreen van hole 8/17

Bij het spelen van hole 9/18 omvat het ontwijken van de green van hole 8/17 ook de voorgreen binnen twee clublengten van de rand van de green. Volgens Regel 13.1f moet bij het bepalen van het dichtstbijzijnde punt zonder enige belemmering zowel de green als het aangegeven deel van de voorgreen volledig worden ontweken. 

 

Vaste obstakels vlakbij de green

Een vast obstakel dat op de speellijn binnen twee clublengten van de green en binnen twee clublengten van de bal ligt, waarbij bal en obstakel zich beide op een gedeelte van het algemene gebied bevinden dat gemaaid is op fairwayhoogte of lager, mag worden ontweken volgens Regel 16.1b.

Een vast obstakel mag volgens deze plaatselijke regel niet worden ontweken als de speler een speellijn kiest die duidelijk onredelijk is. 

 

Dropzones

De dropzones bij holes 4/13 en 7/16, gemarkeerd met een witte lijn en een bordje dropzone, zijn voor de gele hindernis de enige ontwijkmogelijkheid naast het ontwijken met slag en afstand. De dropzones zijn een dropzone zoals bedoeld in Regel 14.3 

 

Straf voor het spelen van een bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens Regel 14.7a. 

 

Gedragscode 

  • Om veiligheidsredenen is de looprichting van hole 9/18 naar hole 10/19/clubhuis via het pad.
  • Geen trolleys en/of draagtassen op afslagen, voorgreens en greens.
  • Een zichtbare bal in een verboden speelzone mag met een hengel uit die verboden speelzone worden gehaald.
  • Overtreding van de gedragscode kan leiden tot strafmaatregelen volgens het baanreglement.   

 

0-0-0-0-0-0-0 

 

Afstandsmarkeringen geven de afstand aan tot het midden van de green.

Golfclub Kagerzoom

Veerpolder 20,
2361 KV Warmond

Telefoonnummers:

Caddiemaster 071 - 301 35 90