Gedrag in en rond de baan

GEDRAG IN EN ROND DE BAAN

 

Kagerzoom-bagtags, bedrijfslid-bagtags en greenfeekaarten moeten duidelijk zichtbaar aan de golftas worden bevestigd.

 

Course marshals en caddiemasters mogen iedereen instructies geven. Deze moeten altijd worden opgevolgd.

 

Baanpersoneel heeft altijd voorrang op spelers.

 

Gedragsnormen als beschreven in de golfregels editie 2023 worden verwacht te worden gerespecteerd door alle spelers. Met name wordt verwacht:

  • Integer te handelen, eerlijk te spelen en regels na te leven
  • Rekening te houden met anderen en veiligheid voor alle anderen in acht te nemen
  • Daarnaast wordt men verwacht zich netjes, beleefd en sociaal te gedragen
  • Goed voor de baan te zorgen: pitchmarks te herstellen, bunkers aan te harken en plaggen terug te leggen
  • Het BAANREGLEMENT, met nadere uitwerking van deze gedragsregels, dient altijd gehandhaafd te worden.

 

Overtredingen van hoffelijkheid, onsportief gedrag, het zich niet houden aan de normale fatsoensregels of het niet respecteren van de leefregels van de club, door zowel leden als gasten, kan leiden tot directe maatregelen in de baan.  Bij weigering zich aan te passen of bij incorrect gedrag volgt mogelijk verwijdering van de baan en riskeert men schorsing. Bij wedstrijden geldt daarenboven het Algemeen Wedstrijdreglement.

 

Er wordt altijd gestart van hole 1/10 en niet vanaf een andere hole, tenzij de caddiemaster en/of de course marshal hiertoe opdracht of akkoord voor heeft gegeven.

 

Men kan na 9 holes nooit doorlopen naar hole 10, als men niet voor 18 holes heeft gereserveerd/betaald.

 

Golfclub Kagerzoom

Veerpolder 20,
2361 KV Warmond

Telefoonnummers:

Caddiemaster 071 - 301 35 90