Stichting Handicart

De landelijke Stichting Handicart is in 1986 opgericht met als doelstelling tijdelijk of permanent mindervalide golfers in staat te stellen het golfspel te blijven uitoefenen. Een golfer met een Handicartpas (kost éénmalig € 50 voor registratie en pas) en een jaarlijkse bijdrage/donatie aan de stichting van € 50 per jaar, kan voor een geringe vergoeding gebruik maken van een Handicart. Voor de actuele tarieven gelieve men de Caddiemaster te benaderen. Mede door de donaties, ook van niet gebruikers, kunnen de tarieven onder de kostprijs gehandhaafd blijven.

 

Een reservering voor het gebruik dient bij de Caddiemaster of via de "MijnHandicartApp", (vanaf 14 dagen voor uw startijd) te worden gemaakt, dan wel bij inschrijving van een wedstrijd of golfronde te worden aangegeven. De Handicartpas kan ook bij andere clubs in Nederland worden gebruikt.

 

Er zijn inmiddels meer dan 807 handicarts met lithium-ion accu's in gebruik bij 112 clubs in Nederland. Door de Stichting Handicart zijn inmiddels 9 handicarts bij Kagerzoom ter beschikking gesteld.

 

Kagerzoom heeft inmiddels 125 gebruikers/donateurs en daarnaast ook nog 95 donateurs. Door de toenemende vergrijzing neemt ook het aantal gebruikers onevenredig toe. De Stichting kan daarom in de toekomst alleen faciliteren als ook het aantal donateurs sneller blijft stijgen dan het aantal gebruikers.

 

Daarom roept Golfclub Kagerzoom de leden die nog geen donateur zijn, op zich alsnog op te geven als donateur. Het aantal door de Stichting beschikbaar gestelde Handicarts is namelijk recht evenredig met de gezamenlijke inkomsten uit huur, de donateursgelden en de opbrengst van de jaarlijkse Handicart wedstrijd.

Aanmelden tot donateur kan via de website www.handicart.nl. Ook is daar meer informatie te vinden en kunnen pashouders en donateurs zelf hun adresgegevens wijzigen. Om in te loggen gebruikt U uw registratienummer. Uw wachtwoord is gelijk aan uw postcode (4 cijfers, spatie, 2 hoofdletters).

 

Indien een golfer om medische redenen van een Handicart gebruik wil maken, kan via de clubconsul een pas worden aangevraagd. Dit kan ook voor tijdelijke passen. Het zijn/ worden van een donateur strekt tot aanbeveling.

 

Donateurs

De gemiddelde jaardonatie van een pashouder (die ook donateur is) ligt rond de € 50,00.

Die van een donateur die geen pashouder is, ligt rond de € 25,00.

 

Er zijn bij Kagerzoom momenteel 93 Pashouders en 138 Donateurs. Het aantal donateurs is relatief laag en u wordt dringend uitgenodigd om ook donateur te worden.

 

 

Tarieven voor Gebruikers (9 of 18 holes)

Een pashouder      € 4,50

Twee pashouders in één kar     € 6,00

Een pashouder met een niet pashouder   € 13,00

Niet pashouder(s) (per Handicart)    € 25,00

Handicart Wedstrijd

Een keer per jaar organiseert de Clubconsul (met hulp van de Wedstrijdcommissie) de Handicart Wedstrijd met mooie prijzen die gedoneerd worden door gulle plaatselijke sponsoren. Het inschrijfgeld en mogelijke extra giften gaan geheel naar de Stichting.

 

Gebruik Handicart.

Alleen betalende gebruikers mogen hun golftas op de handicart vervoeren. Het is dan ook niet toegestaan dat niet betalende flight genoten hun tas op de handicart plaatsen.

 

Aanvragen handicartpas

Via de handicart stichting

Golfclub Kagerzoom

Veerpolder 20,
2361 KV Warmond

Telefoonnummers:

Caddiemaster 071 - 301 35 90