Lidmaatschap

Lid worden van Golfclub Kagerzoom

Momenteel heeft de vereniging het maximale aantal leden bereikt dat we, gezien de capaciteit van de baan, kunnen accommoderen. 

 

U kunt zich uiteraard aanmelden voor het lidmaatschap, maar voorlopig zal uw aanmelding op een wachtlijst worden geplaatst. 

 

Zodra er weer ruimte ontstaat nieuwe (jeugd)leden toe te laten zullen we dat onmiddellijk doen, waarbij we uiteraard degene die het langst op de wachtlijst staat als eerste zullen uitnodigen lid te worden.  

 

Voor iedere enthousiaste golfer heeft het lidmaatschap van Golfclub Kagerzoom veel te bieden. Kort samengevat is dit ons aanbod : 

 • Onbeperkt spelen op onze fraaie, uitdagende en prachtig gelegen baan;
 • Onbeperkt gebruik van de oefenfaciliteiten (driving range, putting green, oefenholes) van Dekker Golf;
 • Deelnemen aan de clubwedstrijden;
 • NGF-kaart en NGF-handicap registratie;
 • Mogelijkheid te spelen in de NGF-competitie;
 • Mogelijkheid om deel te nemen aan alle andere clubactiviteiten, zoals de bridgecompetitie en golfuitjes;
 • Mogelijkheid om tegen gereduceerd tarief (introductietarief) te spelen op een groot aantal andere  banen in de omgeving (de banen van de verenigingen die deel uitmaken van de Samenwerkende Golfclubs West Nederland);
 • Stemrecht in de Algemene Ledenvergadering.

 

Aanmelden als lid 

Golfclub Kagerzoom begroet graag nieuwe leden in haar midden. 

 

Aanmelden:

 • U kunt zich aanmelden door middel van het invullen en inzenden van ons aanmeldingsformulier op de website. Klik hier

 

Voordat u lid wordt dient nog een belangrijke stap in onze toelatingsprocedure te worden gezet: het zogenaamde “voorhangen” van kandidaat-leden voor alle huidige leden. Op grond van ons huishoudelijk reglement krijgen leden van Kagerzoom, na publicatie, 14 dagen de gelegenheid om eventuele bezwaren tegen nieuwe leden naar voren te brengen. Wanneer ook deze horde is genomen staat niets uw lidmaatschap van Kagerzoom meer in de weg. Het lidmaatschap gaat dan in op de eerste dag van de volgende maand.  

 

Kosten van het lidmaatschap (tarieven 2023)

 

Voor “Gewone” leden, dat zijn personen die op 1 januari van het jaar waarin het lidmaatschap ingaat, 28 jaar of ouder zijn, bedragen de kosten: 

 • De eenmalige aanschaf van een participatie, uitgegeven door de Stichting Openbare Golf Warmond, ten bedrage van € 1.815,12
 • Een eenmalig entreegeld van € 400,-
 • Een jaarlijkse contributie van € 880,-
 • NGF-bijdrage van € 23,- (voor jeugd € 10,- en bij 2e registratie via GC Kagerzoom € 6,-)

 

Deze contributie kan ook per maand worden betaald. Het maandelijks te betalen bedrag is € 76,50.

Automatische incasso is daarbij een vereiste. Het daarvoor benodigde machtigingsformulier kunt u via deze link downloaden. 

 

Wanneer men gedurende het jaar lid wordt, kan men het voor dat jaar verschuldigde bedrag aan contributie in een keer betalen ((aantal resterende maanden/12) X 880), of opteren voor maandbetaling. 

 

Het lidmaatschap wordt steeds aangegaan voor een geheel kalenderjaar, m.u.v. het eerste jaar, wanneer men gedurende het jaar lid wordt, en het lidmaatschap formeel wordt aangegaan voor het resterende deel van dat jaar. 

 

Personen die op 1 januari van het jaar waarin het lidmaatschap ingaat of leden waarvan het jongeren lidmaatschap overgaat in het “gewone” lidmaatschap en de leeftijd van 28 t/m 36 jaar hebben bereikt, kunnen gebruik maken van een afbetalingsregeling voor de aanschafkosten van de participatie in de Stichting Openbare Golf Warmond.

Voor hen bedragen de kosten;

 • Eénmalige entreegeld van € 200,00 (dit geldt alleen voor nieuwe leden)
 • Jaarlijkse contributie van € 750,00

Afbetaling in jaarlijkse termijnen van een participatie, uitgegeven door de Stichting Openbare Golf Warmond, ten bedrage van € 1.815,12

28 jaar in 10 termijnen van € 181,50

29 jaar in 9 termijnen van € 201,70

30 jaar in 8 termijnen van € 226,90

31 jaar in 7 termijnen van € 259,30

32 jaar in 6 termijnen van € 302,50

33 jaar in 5 termijnen van € 363,00

34 jaar in 4 termijnen van € 453,75

35 jaar in 3 termijnen van € 605,00

36 jaar in 2 termijnen van € 907,50

 

Versneld afbetalen van de termijnen is mogelijk. De participatie wordt uitgereikt na ontvangst van de laatste termijn. Bij voortijdige beëindiging van het lidmaatschap worden de aanbetaalde termijnen voor de participatie in de Stichting Openbare Golf Warmond terug betaald, mits een nieuw lid zich heeft aangemeld, dat de participatie overneemt.

 

Voor Jongeren:

Voor personen die, op 1 januari van het jaar waarin het lidmaatschap ingaat, de leeftijd van 21 t/m 24 jaar hebben bereikt, bedragen de kosten: 

 • Een eenmalig entreegeld van € 75,-
 • Een jaarlijkse contributie van € 341,-

Deze contributie kan ook per maand worden betaald. Het maandelijks te betalen bedrag is € 31,-. Automatische incasso is daarbij een vereiste. Het daarvoor benodigde machtigingsformulier kunt u via deze link downloaden. 

 

Voor personen die, op 1 januari van het jaar waarin het lidmaatschap ingaat, de leeftijd van 25 t/m 27 jaar hebben bereikt, bedragen de kosten:

 • Een eenmalig entreegeld van € 150,-
 • Een jaarlijkse contributie van € 583,-

Deze contributie kan ook per maand worden betaald. Het maandelijks te betalen bedrag is € 50,50 Automatische incasso is daarbij een vereiste. Het daarvoor benodigde machtigingsformulier kunt u via deze link downloaden.  

 

Wanneer men gedurende het jaar lid wordt, kan men het voor dat jaar verschuldigde bedrag aan contributie in een keer betalen (aantal resterende maanden), of opteren voor maandbetaling. 

 

Het lidmaatschap wordt steeds aangegaan voor een kalenderjaar, m.u.v. het eerste jaar, wanneer men gedurende het jaar lid wordt, en het lidmaatschap formeel wordt aangegaan voor het resterende deel van dat jaar. 

 

N.B.: Voor jongeren bestaat geen verplichting tot het aanschaffen van een participatie van de Stichting Openbare Golf Warmond. Die verplichting ontstaat echter wel zodra men de leeftijd van 28 jaar bereikt.

 

Aanmelden als Jeugdlid

Voor het aanmelden van jeugdleden (die op 1 januari van het jaar waarin ze lid worden de leeftijd van 21 jaar nog niet hebben bereikt) verwijzen we u graag naar de jeugdpagina op deze website. 

 

Voor wat betreft de contributie geldt voor jeugdleden het volgende: 

 • Bij een leeftijd jonger dan 19 jaar is de jaarlijkse contributie € 165,-

Deze contributie kan ook per maand worden betaald. Het maandelijks te betalen bedrag is € 15,50

Automatische incasso is daarbij een vereiste. Het daarvoor benodigde machtigingsformulier kunt u via deze link downloaden.  

 

 • Bij een leeftijd van 19 t/m 20 jaar is de jaarlijkse contributie € 258,50

Deze contributie kan ook per maand worden betaald. Het maandelijks te betalen bedrag is € 23,50.

Automatische incasso is daarbij een vereiste. Het daarvoor benodigde machtigingsformulier kunt u via deze link downloaden. 

 

Beëindiging van het lidmaatschap 

Het lidmaatschap wordt steeds aangegaan voor een geheel kalenderjaar.

Het lidmaatschap kan worden opgezegd tot uiterlijk twee maanden voor het begin van het volgende kalenderjaar, dus tot en met 31 oktober.

Dus als men het lidmaatschap per 1-1 2022 wenst te beëindigen, moet de opzegging uiterlijk 31-10 2021 bij het bestuur worden gemeld. 

 

Opzegging dient te geschieden middels een door het lid ondertekende brief aan: 

 

Het bestuur van Golfclub Kagerzoom

t.a.v. de secretarisPostbus 47

2360 AA Warmond 

 

Na beëindiging van het lidmaatschap wordt de aanschafsom voor de participatie in de Stichting Openbare Golf Warmond terugbetaald, mits een nieuw lid zich heeft aangemeld die de participatie overneemt.

 

Inschrijfformulier lidmaatschap Golfclub Kagerzoom

 

Golfclub Kagerzoom

Veerpolder 20,
2361 KV Warmond

Telefoonnummers:

Caddiemaster 071 - 301 35 90