Informatie voor Bedrijfsleden

Bedrijfslidmaatschap

De Golfbaan Kagerzoom is een niet-commerciële baan en wordt gerund door uitsluitend vrijwilligers, allen leden van de golfclub. Naast de circa 500 gewone leden heeft Kagerzoom zo’n 31 leden van de Businessclub welke 38 speelrechten vertegenwoordigen. Het totaal van het ledenbestand wordt nog eens aangevuld met 70 Jeugdleden.     

 De Businessclub wordt aangestuurd door een commissie (BC) welke de belangen van deze leden behartigt zoals vastgelegd in een beleidsplan en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het jaarlijkse spelprogramma.

De BC wil daarbij een bedrijfslidmaatschap bieden dat behalve het gebruik van de golfbaan al of niet met relaties, de gelegenheid biedt om “te netwerken" zodat er een actieve club van bedrijfsleden kan ontstaan, die voordelen biedt onderling, maar zeker ook voor Kagerzoom als club.

 
Businessclub Competitie


Als onderdeel van dit netwerken wordt er op iedere derde vrijdag van de maand in de middag een 9-holes Businessclub-wedstrijd georganiseerd. Gedurende het jaar worden deze twaalf middagen opgesplitst in een winter en zomer competitie, ieder afgesloten met de uitreiking van een eigen bokaal. Per speelrecht kan men een relatie meenemen en bij de wedstrijden speelt men steeds tegen teams van andere bedrijven. De middag wordt afgesloten met een gemeenschappelijke borrel inclusief hapje en is er na afloop voldoende tijd tot dit netwerken, een aspect dat even belangrijk is als het spelletje golf. 


Lidmaatschapsvormen


Vanaf 1 januari 2023 zijn de volgende lidmaatschapsvormen voor bedrijven van toepassing:

A) Enkelvoudig Bedrijfslidmaatschap Op Naam € 2.145 per jaar *  
Bedrijfslidmaatschap Op Naam houdt in dat het bedrijfslid (contracthouder):

Alle rechten heeft van een verenigingslid, wedstrijddeelname, handicapregistratie. Mogelijkheid gebruik te maken van aantrekkelijke tarieven op een aantal banen in de Randstad die zijn aangesloten bij Samenwerkende Golfclubs West Nederland
Deze kaart is persoonlijk en kan niet door anderen worden gebruikt
Vrij gebruik van de drivingrange en oefenholes
De mogelijkheid om tot 4 weken vooruit – eventueel digitaal – een afslagtijd te boeken
Naamsvermelding op tableau in clubhuis (kosten aanmaak voor rekening van Kagerzoom)
Naamsvermelding en doorlink op de Kagerzoom website
Op jaarbasis 20 vouchers (voor 9 holes, alle dagen geldig) voor betaling greenfee gasten

B) Enkelvoudig Bedrijfslidmaatschap Wildcard ** € 2.750 per jaar *  
Bedrijfslidmaatschap door middel van een Wildcard ** , welke gebruikt kan worden door alle leden van het bedrijf,  houdt in:

Het recht op  één maal per dag een ronde van 18 holes (op alle dagen van de week) **
Vrij gebruik van de drivingrange en oefenholes
De mogelijkheid om tot 4 weken vooruit – eventueel digitaal – een afslagtijd te boeken
Naamsvermelding op tableau in clubhuis (kosten aanmaak voor rekening van Kagerzoom)
Naamsvermelding en doorlink op de Kagerzoom website
Op jaarbasis 20 vouchers (voor 9 holes, alle dagen geldig) voor betaling greenfee gasten

B ex) Uitbreiding met een Extra Wildcard voor € 2.145 per jaar *

 

De Extra Wildcard (alle dagen van de week) mag één maal per dag worden gebruikt **

Op jaarbasis 20 vouchers (voor 9 holes, alle dagen geldig) voor betaling greenfee gasten
Er kan worden uitgebreid met meerdere Extra Cards à € 1.950,00 per card.


 Opmerkingen bij voorgaande:


 Voor het aangaan van een Bedrijfslidmaatschap wordt er éénmalig inschrijfgeld in rekening gebracht, deze bedraagt € 400  
    * Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW
    ** De contracthouder van de Wildcard is in alle gevallen verantwoordelijk voor het gebruik van het Speelrecht inclusief de greenfee vouchers. De gebruiker van het Speelrecht moeten bij het aanmelden bij de Caddiemaster in het bezit zijn van de Kagerzoom Bag Tag en deze duidelijk zichtbaar (aan de golftas) bij zich hebben bij het betreden van de baan. Daarnaast moet hij of zij in het bezit zijn van een geldig GVB, voldoende snelheid in hun spel houden en zich houden aan de regels en etiquette van de baan.
Houders van een bedrijfslidmaatschap kunnen holesponsor worden; de kosten hiervan op jaarbasis zijn € 550,-  Voor verdere informatie, neem contact op met de BC.


 Contractduur

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een geheel kalenderjaar, m.u.v.  het eerste jaar wanneer het lidmaatschap ergens gedurende het jaar wordt aangegaan; de contributie zal dan naar ratio worden aangepast.

Het lidmaatschap wordt stilzwijgende verlengd met één kalenderjaar tenzij er tijdig gebruik is gemaakt van een schriftelijke opzegging minstens 2 maanden voor het verstrijken van het jaar.

De tarieven voor het bedrijfslidmaatschap worden jaarlijks door het bestuur vastgesteld. Er vind géén automatische jaarlijkse indexering plaats.


Ontwikkelingen


De BC streeft ernaar om voor de bedrijfsleden een gevarieerd, actief en zo aantrekkelijk mogelijk jaarprogramma in elkaar te zetten en deze zo soepel mogelijk te integreren met de Kagerzoom Wedstrijdkalender.  Daarnaast houdt zij d.m.v. een bestuurspositie medezeggenschap in de ontwikkelingen binnen en het managen van ontwikkelingen van de club en haar faciliteiten waaronder de fraaie en uitdagende golfbaan.

 

Mocht er interesse zijn in een bedrijfslidmaatschap dan vernemen wij dat graag; eventuele specifieke wensen kunnen altijd kenbaar gemaakt worden tijdens een gezellig gesprek in het clubhuis om tot een passende oplossing te komen voor uw bedrijf.

Met hartelijke groet,
Remco Emanuel

voorzitter Businessclub Commissie

Mob. nr: 06 382 29 730

businessclub@kagerzoom.nl

 Op de site www.kagerzoom.nl treft u een overzicht van de huidige bedrijfsleden en holesponsors.

 

Golfclub Kagerzoom

Veerpolder 20,
2361 KV Warmond

Telefoonnummers:

Caddiemaster 071 - 301 35 90