E-5 Alternatief voor slag en afstand voor een bal die verloren of buiten de baan is

Als een bal van een speler niet is gevonden op alle holes óf als het bekend of praktisch zeker is dat de bal op holes 5/14, 6/15 en 9/18 buiten de baan is, dan mag de speler de plaatselijke regel E5 toepassen met twee strafslagen in plaats van handelen volgens het principe van slag en afstand (Regel 18).

 

Deze plaatselijke regel is niet van toepassing als een provisionele bal is gespeeld.

 

Met twee strafslagen mag de speler de oorspronkelijke bal of een andere bal droppen in deze dropzone (zie Regel 14.3)

 

Twee bij benadering vastgestelde referentiepunten:

a. Referentiepunt voor de bal: het punt waar de oorspronkelijke bal vermoedelijk:

tot stilstand is gekomen op de baan;

• het laatst de grens van de baan heeft gekruist om buiten de baan te gaan.

b. Fairway referentiepunt: het punt op de fairway van de hole die wordt gespeeld dat het dichtst bij het referentiepunt voor de bal is, maar niet dichter bij de hole dan het referentiepunt voor de bal.

 

Voor het toepassen van deze plaatselijke regel betekent “fairway” elk grasgebied dat is gemaaid op fairwayhoogte of lager.

 

Als de bal vermoedelijk verloren is op de baan of het laatst de grens van de baan heeft gekruist voor het begin van de fairway, dan kan het fairwayreferentiepunt een pad met gras zijn, gemaaid op fairwayhoogte of lager, of een afslaglocatie van de hole die wordt gespeeld.

 

Afmeting van de dropzone gebaseerd op de twee referentiepunten. Overal tussen:

• een lijn vanaf de hole door het referentiepunt voor de bal (en binnen twee clublengten aan de buitenkant van die lijn), en

• een lijn van de hole door het fairwayreferentiepunt (en binnen twee clublengten aan de fairwaykant van die lijn).

Maar met de volgende beperkingen voor de plaats van de dropzone:

• deze moet in het algemene gebied zijn, en

• deze mag niet dichter bij de hole zijn dan het referentiepunt voor de bal.

 

Als de speler een bal in het spel heeft gebracht volgens deze plaatselijke regel:

• Dan is de oorspronkelijke bal, die verloren of buiten de baan is, niet langer in het spel en mag niet worden gespeeld.

• Dit geldt zelfs als de bal wordt gevonden op de baan voor het einde van de 3 minuten zoekperiode (zie Regel 6.3b).

 

Maar de speler mag deze mogelijkheid niet gebruiken voor de bal als:

• bekend of praktisch zeker is dat de bal tot stilstand is gekomen in een hindernis, of

• de speler een provisionele bal heeft gespeeld met straf van slag en afstand (zie Regel 18.3).

Een speler mag deze mogelijkheid gebruiken voor een provisionele bal die niet is gevonden of waarvan bekend of praktisch zeker is dat deze buiten de baan is.

 

Straf voor spelen van bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens Regel 14.7a.

 

 

 

 

Golfclub Kagerzoom

Veerpolder 20,
2361 KV Warmond

Telefoonnummers:

Caddiemaster 071 - 301 35 90