Documenten

BAANBEHEERPLAN EN MILIEUZORGPLAN

 

In juni 2013 zijn twee rapporten verschenen die voor de aanvraag van het GEO-certificaat van groot belang zijn. De rapporten vormen ook uitgangspunt voor het milieuwerk dat de komende jaren op en voor onze baan gedaan moet worden.

 

Het eerste rapport heet: “Baanbeheerplan”. Het omvat 56 pagina’s tekst, foto’s en kaartjes van de baan, plus een bijlagenboekje. In dit plan zijn de huidige waarden van de baan vastgelegd, zoals een inventarisatie van de flora en de fauna, een beschrijving van de golfspelelementen en de beheers- en onderhoudsaspecten ervan. Ook wordt aangegeven op welke punten de natuurwaarden en de spelgerelateerde eisen en wensen mogelijk in conflict komen. Het rapport besluit met een actielijst voor de hoofdgreenkeeper, de baancommissie en de nieuw in te stellen GEO-milieucommissie.

 

Het tweede rapport is het “Milieuzorgplan”, 21 pagina’s tekst en een kleine bijlage.

Op de website van NLadviseurs (https://www.nladviseurs.nl/voor-wie/golfbanen/) wordt uitgelegd wat een milieuzorgplan behelsd. De onderstaande tekst is daarvan overgenomen:

 

Milieurisico's ontstaan in het dagelijkse beheer van de golfbaan, zoals bij het werken met machines, het opladen van de accu's van de golfkarren, het bereiden van voedingsmiddelen etc. Dagelijkse handelingen waarbij we niet stilstaan bij het risico dat zij opleveren voor het milieu.
Op het punt van milieuwetgeving is het overheidsbeleid scherp en helder. Dit beleid wordt vastgesteld aan de hand van de Wet milieubeheer. Hierin staat niet enkel wat niet mag, maar wordt tot bescherming van het milieu ook het volgende gerekend:

 

  • De zorg voor een doelmatig gebruik van energie en grondstoffen;
  • de zorg voor zuinig gebruik van energie en grondstoffen;
  • de zorg voor het inperken van nadelige gevolgen voor het milieu van personen– en goederenverkeer van en naar de golfbaan.

Een milieuzorgplan geeft een overzicht van de activiteiten op een golfbaan die een bepaald milieurisico met zich meedragen. Daarnaast is het milieuzorgplan gericht op het beoordelen van mogelijkheden ten aanzien van besparingen op grond- en brandstoffen.
Met het schrijven van een milieuzorgplan borgen we de volgende doelen:

 

  • instandhouding van bedrijfsvoering met minimale risico’s voor personeel en bezoekers;
  • voldoen aan vigerende wet– en regelgeving;
  • realiseren van besparingen.

Einde citaat van de website van NLadviseurs.

 

In het kort: het baanbeheerplan benadrukt de waarden van de golfbaan en de activiteiten die nodig zijn om die waarden te behouden of te bevorderen. Het milieuzorgplan benadrukt meer de vervuilingsaspecten die mogelijk gepaard gaan met het beheer van de golfbaan en maatregelen die genomen moeten worden om de vervuiling te beperken. Zo vraagt het plan aandacht voor het verantwoord gebruik van water, energie en grondstoffen en de mogelijkheden de gebruikte hoeveelheid te reduceren. Dit zijn ook aandachtspunten bij de plannen voor het faciliteitengebouw.

Golfclub Kagerzoom

Veerpolder 20,
2361 KV Warmond

Telefoonnummers:

Caddiemaster 071 - 301 35 90