Reserveren van Groepen

(GolfAlliantie leden mogen uitsluitend telefonisch boeken 4 dagen van tevoren)

Kleine groepen (vanaf 2 flights)

 • mogelijk voor leden en bedrijfsleden met kaart op naam.
 • Voor leden: alleen voor specifieke redenen (buitenlands bezoek, speciale gelegenheid, etc.).
 • Minstens een week van tevoren de reservering aanvragen per e-mail bij hoofd caddiemasters:  aanvraag formulier
 • Per dag wordt hoogstens 1 ledengroep en 1 sponsorgroep toegelaten.
 • niet-leden betalen de normale greenfee, en bij introductie het introductietarief.
 • Bedrijfsledengroepen betalen de normale greenfee voor degenen die geen lid zijn en die niet spelen op een wildcard.

 

Grotere groepen (vanaf 5 flights)

 • Kunnen buiten de piektijden, bij hoge uitzondering, worden toegestaan door het bestuur, na advies van het hoofd caddiemasters.
 • Maximale grootte bedraagt 8 flights met maximaal 24 personen.
 • Minimaal 4 weken van tevoren de reservering aanvragen per e-mail bij hoofd caddiemasters:  aanvraag formulier
 • De weekend greenfee geldt voor anderen dan individuele leden en individuele bedrijfsleden(en wildcards).
 • Shotgun starts zijn niet toegestaan, met uitzondering van die bedrijfsleden die binnen hun contract hier toestemming voor hebben. Grotere groepen geboekt door bedrijfsleden worden begeleid door de sponsorcommissie.
 • Op dagen dat wedstrijden of examens plaatsvinden worden in principe geen grotere groepen toegelaten.

 

Aanvragen voor alle groepen per e-mail, worden gericht aan het hoofd caddiemasters. 

Het hoofd caddiemasters beslist voor leden- en bedrijfslidgroepen zoals vermeld in bovenstaande regels. Voor grotere groepen wordt de aanvraag aan het bestuur voorgelegd. De aanvrager ontvangt na de beslissing bericht van het hoofd caddiemasters, die een afschrift stuurt aan de baancommissie. 

 

De bedrijfslidaanvrager ontvangt na de beslissing van toelating bericht van de sponsorcommissie met daarin alle gemaakte afspraken m.b.t. data, starttijden en financiële afwikkeling. 

 

De sponsorcommissie stuurt hiervan een kopie aan het hoofd caddiemasters en de baancommissie. 

 

Alle groepen leveren min. 4 dagen voor de speeldatum:

 • Een startlijst aan met daarop de namen en handicaps van de betrokken spelers.
 • Een overzicht waarin staat met welke status men speelt (lid, introducé, greenfee, wildcard, enz).

 

 

Indien er minder personen komen dan gereserveerd, dient men dit minimaal 48 uur van te voren te melden, zo niet, worden alle eerder geboekte spelers toch in rekening gebracht.

Golfclub Kagerzoom

Veerpolder 20,
2361 KV Warmond

Telefoonnummers:

Caddiemaster 071 - 301 35 90